Verontreiniging in water

Water is een natuurlijke verspreider van bacteriën. Afvalwater van huishoudens, instellingen en industrieën wordt via het riool bij de waterzuiveringsinstallaties verzameld. Vervolgens gezuiverd en op het oppervlaktewater (kanalen en rivieren) geloosd. Samen met water uit de diepere grondlagen wordt het, opnieuw gezuiverd, aan de afnemers terug geleverd. Ondanks de grote, aan de zuivering bestede, zorg, kan het gerecycleerde drinkwater niet volledig bacterie vrij worden gemaakt. Watermaatschappijen hanteren een norm van maximaal 100 coliforme bacteriën per liter in het toegeleverde drinkwater; normaliter een ongevaarlijke concentratie.

De waterleidingen van grotere gebouwen, zoals ziekenhuizen, instellingen en hotels, tellen vaak meerdere kilometers met daarin gedeelten met stilstaand of langzaam stromend water. In deze gedeelten ontstaat bio-film, een slijmerige afzetting op de wand en een natuurlijke voedingsbodem voor bacteriën.

Onder de juiste omstandigheden (25 à 50 °C) vermenigvuldigen bacteriën zich razendsnel. Wat de waterleiding binnenkwam als een ongevaarlijke hoeveelheid kan zich binnen enkele uren vermeerderd hebben tot een ziekmakende concentratie, zeker wanneer het om pathogene soorten als bv. E.Coli en Legionella Pneumophilia gaat.

Bacteriële infecties, via het water, treden dan ook met een zekere regelmaat op. Gedurende een bloemententoonstelling in Nederland , zo'n 12 jaar geleden, werd water verneveld dat besmet was met Legionella bacteriën. Meer dan 450 mensen werden besmet door inademing van het vernevelde water waarvan er 28 overleden aan Legionellosis.

Dit voorbeeld staat niet alleen in de reeks van bacteriële infecties via water sindsdien. Begin 2011 werd in Hessen (Duitsland) de gevaarlijke EHEC variant van de E.Coli bacterie in het water gevonden, waarmee groenten werden besproeid. Het resultaat was dat meerdere mensen, die van de groenten aten, liepen hierdoor dysenterie op.

Evenzeer staat onze watervoorziening bloot aan de gevolgen van allerlei aanslagen op het milieu. Chloor, toegevoegd voor de eliminatie van micro-organismen, ontbindt in de gevaarlijke trihalomethanen, dat o.m. bij kinderen tot sterk verminderde schildklierfunctie kan leiden. Daarenboven wordt regelmatig verhoogde VOC (volatile organic carbon) gehaltes, pesticiden en herbiciden in het grondwater gerapporteerd. Over de laatste jaren duiken er steeds vaker berichten op dat er resten van medicijnen en hormonen in het water gevonden worden. Uw waterleidingbedrijf kan deze grote variatie in vervuilingen niet aan.

Als we water niet zuiveren, dan zal het lichaam dit doen, maar vaak ten koste van onze gezondheid.

Samengevat vinden we in verontreinigd water:

Vaste stoffen:

  • Ziekteverwekkers als bacteria
  • Troebeling (deeltjes 2 - 50 µm)

 

Opgeloste stoffen:

  • Die een slechte smaak en reuk veroorzaken
  • Medicijn resten
  • THM (chloorresten en verbindingen )
  • Herbiciden en pesticiden
  • Lood, zink and andere zware metalen