Flessenwater, een ramp voor mens en milieu

Steeds meer mensen gebruiken flessenwater als drinkwater. Vaak, omdat kraantjeswater niet wordt vertrouwd, of omdat er speciale kwaliteiten worden toegekend. Dit is een mythe want het flessenwater is vaak slechter dan extra gezuiverd water en bovendien, nadat de fles geopend is, onderhevig aan bederf. Het mag dan misschien de dorst lessen, flessenwater is een ramp voor mens en milieu.

Meer dan 150 miljard liter wordt jaarlijks verpakt, doorgaans in PET flessen, wat > 3 miljoen ton plastic vergt. De productie van de flessen en het transport daarvan in ongevulde en gevulde toestand, zorgen voor een gigantisch verbruik van energie en grondstoffen en niet te vergeten, een gigantische uitstoot van CO2.

In een groot gedeelte van de wereld worden de PET flessen na gebruik niet gerecycleerd, wat tot een dramatisch groeiende afvalberg leidt.

Flessenwater is een overbodig product. Het geld, de energie en inspanningen zouden beter besteed zijn geweest om de watervoorzieningen te verbeteren van diegenen, die daaraan chronisch tekort hebben.

Milieu effecten van afgedankte waterflessen

  • Meer dan 200 miljoen waterflessen worden wereldwijd dagelijks afgedankt.
  • Er is 200 ml olie nodig om een plastic fles te produceren;
    dus de hoeveelheid olie nodig voor 10.000 flessen is voldoende om de familieauto een jaar van brandstof te voorzien.
  • De productie van plastic flessen zorgt voor enorme uitstoot CO2.
  • Miljoenen liters brandstof worden dagelijks verspild om flessenwater te transporteren.
  • Bovenal, praktisch iedere onafhankelijke studie toont aan dat flessenwater is gecontamineerd met bacteriën en chemicaliën.