Gemakkelijk veilig water

Samengevat komt het erop neer dat de kwaliteit van ons kraantjeswater continu wordt bedreigd door bacteriën en opgeloste chemicaliën. Besmetting door Legionella bacteriën in publlieke douche inrichtingen is b.v. een actueel en mondiaal probleem.

Prime water specialiseert zich sinds 1998 in oplossingen voor:

  • Legionellapreventie in hotels, ziekenhuizen, instellingen en zwembaden
  • Waterzuivering aan drinkwater tapinstallaties in huis, scholen, kantoren en instellingen

Met een palet van technologieën, die hun waarde hebben bewezen, worden geur en smaak verbeterd en het water gezuiverd van bacteriën, virussen en opgeloste chemische verontreiniging.