Legionella pneumophila

Legionella pneumophila bacteriën (ca. 0,5 – 0,7 µm groot) zijn veelvuldig in waterleidingen te vinden. Vooral in collectieve leidingsystemen van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, apartementengebouwen, hotels, sportcentra en campings. Bij watertemperaturen van 25 à 50 °C kan er een explosieve groei ontstaan.

Veilig drinkwater is van levensbelang voor bewoners, gasten en patiënten. Een legionella besmetting via ingeademde waterdamp kan leiden tot een levensbedreigende longontsteking. Aangetoond is een mortaliteit van 15% bij ouderen en mensen met een immuun deficiëntie.

Afgezien daarvan is het een grote zorg voor de beheerder van het gebouw, want de bedrijfsschade kan zeer aanzienlijk zijn. Indien een collectieve drinkwaterinstallatie niet voldoet aan de geldende regelgeving kan de eigenaar/beheerder aansprakelijk worden gesteld.

De tot dusver in gebruik zijnde desinfectiemethoden zijn niet afdoende gebleken. Meer dan 10 jaar ervaring met spoelen met heet water en desinfectie met chemische middelen heeft geleerd dat geen van deze middelen de legionella groei in de leidingen kan stoppen. Wel zijn er schadelijke bijverschijnselen als hoge kosten, schade aan waterleidingen en toevoeging van zware metalen aan het water bij koper/zilver ionisatie.

Filtratie aan het gebruikspunt is daarom een voor de hand liggende oplossing om besmetting te voorkomen.

Prime Water past al sinds 2001 membraanfiltratie toe bij noodsituaties of permanente bescherming tegen Legionella besmetting.

 

De membranen werken als een zeef met poriën van 0,15 µm; de aanstroming loopt van grote naar kleine poriën.

Kenmerken van de Prime Water® Membraan Micro-filters:

  • Ongeëvenaarde (> 99,99999% of > log 7) verwijdering van bacteriën,
  • Hoog debiet bij lage druk,
  • 100% effectief gedurende de hele levensduur van het filter,
  • Eenvoudige installatie.

Een geruststellende gedachte voor alle beheerders, die de zekerheid hebben dat hun douches zijn voorzien van de best mogelijke bescherming.

Bij permanente filtratie biedt Prime water een hoogst effectieve voorfiltratie methode. Want hoe dan ook, overal hebben we te maken met micro-deeltjes (2 – 50 µm) in het water, die het micro-filtratie membraan snel kunnen verstoppen en daardoor de levensduur beperken. De concentratie van micro-deeltjes kan van plaats tot plaats sterk verschillen.