Membraantechnologie algemeen

Membranen kunnen volgens hun filtratie-eigenschappen ingedeeld worden in 4 categorieën:

  1. Microfiltratie, bereik 0,1 - 1 micron (1 micron (µm) = 1/1000 mm)
  2. Ultrafiltratie, bereik 0,001 - 0,1 micron
  3. Nanofiltratie, bereik 0,0001 - 0,001 micron (0,001 micron = 1 nanometer (nm))
  4. Omkeerosmose, bereik < 0,0001 micron

Naarmate de poriën kleiner worden, is er meer druk nodig om het filtratieproces op gang te brengen. Ook de oppervlakte-eigenschappen van het membraan spelen een grote rol. Bij een hydrofoob (waterafstotend) oppervlak zal er meer druk nodig zijn dan bij een hydrofiel (wateraantrekkend) oppervlak.

Microfiltratie en ultrafiltratie filteren deeltjes uit het water. Nanofiltratie en omkeerosmose veranderen de chemische of ionische samenstelling van het water, zoals bijvoorbeeld de verwijdering van mineralen.